Plant-e | Lancering Plant-e


Plant-e | Lancering Plant-e

Op woensdagavond 5 november ging op verschillende plekken in het land het licht aan. Nu is dat

op zich niets bijzonders, maar op twee plaatsen in het land was dit moment toch specialer dan

normaal. Op het HemBrug terrein in Zaandam en op de KennisAs tussen Ede en Wageningen werd

deze verlichting namelijk gevoed door elektriciteit uit levende planten.

 

Het bedrijf Plant-e uit Wageningen heeft dit jaar haar eerste producten op de markt gebracht:

elektriciteit leverende plant-modules. Zowel het Rijksvastgoedbedrijf als de gemeentes Ede en

Wageningen hebben als eerste dit innovatieve product aangeschaft en door Plant-e laten plaatsen op

het Hembrug terrein en op de KennisAs.

 

De technologie

Onder invloed van de zon produceren planten organisch materiaal. Een deel daarvan wordt via de

wortels uitgescheiden. Bacteriën rond de plantenwortels breken dit materiaal af. Daarbij komen

elektronen vrij. Een koolstof elektrode vangt die elektronen op. Door koppeling van een tweede

elektrode aan de eerste, stromen elektronen van de ene elektrode naar de andere heb je bruikbare

elektriciteit (www.plant-e.com).

 

Het product

Het eerste product dat door Plant-e is ontwikkeld en op de markt is gebracht is een modulair

systeem: losse bakken waarin de technologie zit verwerkt en waarin planten kunnen groeien. Dit

modulair systeem is geschikt voor kleine tot middelgrote toepassingen. Vanaf 100 m2 kan het

systeem gebruikt worden om verlichting op te laten branden, een WiFi-hotspot op te laten draaien of

om elektriciteit te genereren voor een onderliggend gebouw terwijl het systeem ook dienst doet als

groen dak. In het laatste geval levert het systeem niet alleen elektriciteit, maar geeft het ook nog

andere voordelen zoals isolatie, water berging en creëert het een grotere biodiversiteit.

Dit eerste product van Plant-e zal in de komende jaren doorontwikkelen tot de output wordt gehaald

die wordt verwacht door resultaten uit experimenten en berekeningen. Een vierkante meter zal

uiteindelijk 28 kWh per jaar kunnen opwekken. Een gemiddeld Nederlands huishouden verbruikt 

ongeveer 3500 kWh per jaar. Met 100 m2 Plant-e systeem kan uiteindelijk dus in 80% van de eigen

energiebehoefte worden voorzien.

 

De toekomst

Naast het modulaire systeem werkt Plant-e aan de ontwikkeling van een buissysteem wat de

technologie geschikt maakt voor grootschalige toepassingen. Op termijn kan ieder nat, groen

natuurgebied dienst doen als “elektriciteitscentrale” terwijl het landschap onveranderd blijft. Plant-e

technologie zal daar ondergronds toegepast worden terwijl het bestaande groen wordt gebruikt om

elektriciteit mee te genereren. Plant-e wil dit systeem met behulp van investeringen in pilots en

demofases binnen 5 jaar op de markt te kunnen brengen. Wanneer de technologie is uitontwikkeld

kan Plant-e bijdragen aan de duurzame elektriciteit matrix van wind-, water-, bio- en zonne-energie

zodat duurzaamheidsdoelstellingen behaald worden.

Media